5055E CAB

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์ เอซีแทรคเตอร์

รุ่น 5055Eรถแทรกเตอร์อเนกประสงค์รุ่น 5055E


  • รถแทรกเตอร์รุ่น 5E มีการสำรองแรงบิดสูงถึง 20-25 เปอร์เซ็นต์
  • การจัดวางสรีระอย่างเหมาะสมเอื้อแก่ความสะดวกสบายที่เหนือกว่า ช่วยลดการใช้แรง และลดความเหนื่อยล้า สร้างผลกระทบที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • ระบบก้านโยกควบคุมอัตโนมัติที่มีความแม่นยำ และตัวควบคุมความลึกของงานโดยระบบไฮดรอลิกส์
  • พร้อมระบบเพลาอำนายกำลัง (PTO) ที่อิสระ ด้วยความเร็ว 540 รอบ/นาที